Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Angular Developer

Jeśli jesteś otwarty, ambitny i odpowiedzialny z pozytywną osobowością, masz dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, jesteś dokładny i przewidujący, lubisz rozwiązywać problemy i podejmować wyzwania.

Prześlij CV

Opis stanowiska

WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE:

 

         MIKROSERWISY

         HTML, CSS

         BOOTSTRAP

         Angular

         Compass/Sass

         Node js.

 

NARZĘDZIA:

 

         issue management -JIRA

         kontrola wersji-GIT Lab

         continous integration- JENKINS

         budowa zależności NEXUS, MAVEN

         Gradle

         Webpack

         NPM

 

DODATKOWO PREMIOWANE:

 

         WildFly

         Spring

 

METODOLOGIA PRACY:

 

         scrum

         code review

         analityczna specyfikacja projektów

         testy automatyczne i eksperckie przygotowane przez dedykowany zespół testerów

 

JĘZYKI:

 

język angielski na co dzień