Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

PL/SQL Developer

Jeśli jesteś otwarty, ambitny i odpowiedzialny z pozytywną osobowością, masz dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, jesteś dokładny i przewidujący, lubisz rozwiązywać problemy i podejmować wyzwania.

Prześlij CV

WYKORZYSTYWANE TECHNOLOGIE:

         ORACLE SQL, PL/SQL

         ORACLE ADF

         ORACLE FORMS & REPORTS

         JASPER REPORTS

         ORACLE DATABASE

         ORACLE WEBLOGIC application server

 

NARZĘDZIA:

         issue management – JIRA

         kontrola wersji – GIT Lab

         continuous integration – JENKINS

         budowa zależności – NEXUS, MAVEN

         Gradle

 

METODOLOGIA PRACY:

         scrum

         code review

          analityczna specyfikacja projektów

         testy automatyczne i eksperckie przygotowane przez dedykowany zespół testerów

 

JĘZYKI:

 

język angielski na co dzień

Aby zaaplikować na to ogłoszenie prześlij CV  z tytułem REKRUTACJA -PL/SQL Developer

Do aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę NCDC S.A.(Nordic Consulting & Development Company S.A. ul. Bartosza Głowackiego 4, 70-238 Szczecin) do celów obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, że administratorem moich danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest firma Nordic Consulting & Development Company S.A., która przetwarza dane osobowe zawarte w mojej aplikacji w celach rekrutacyjnych. Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.

Prześlij CV