Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

wsparcie projektu

Prowadzisz projekty lub organizujesz pracę biura? Lubisz pracować z ludźmi i z dokumentami?
Nie masz jeszcze doświadczenia w IT, ale jesteś zmotywowany, aby się dużo nauczyć?
Praca jako wsparcie projektu pozwoli Ci zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie potrzebne w samodzielnym zarządzaniu projektem.

 Miejsce pracy: Szczecin

twoje zadania

tak będzie wyglądała Twoja codzienna praca

      udzielanie wsparcia administracyjnego uczestnikom projektu,

     czuwanie nad standardami zarządzania projektem i jakością,

      prowadzenie dokumentacji projektu,

      rejestracja zagadnień projektowych,

      aktualizowanie planów i analiza skutków wprowadzonych zmian,

      sporzadzanie dokumentów projektowych (raportów, notatek, itp.),

      sporządzanie protokołów z narad komitetów sterujących i przeglądów jakości.

 

OCZEKUJEMY OD CIEBIE BARDZO DOBREJ ZNAJOMOŚCI:

      podstawowych programów biurowych i projektowych,

      języka angielskiego.

 

ORAZ CO NAJMNIEJ TEORETYCZNEJ WIEDZY Z ZAKRESU:

     metodyk zarządzania projektami waterfall i agile,

      narzędzi projektowych – plan, project card, macierz ryzyk, WBS, project diary,

      cyklu życia oprogramowania,

     podstaw architektury oprogramowania -architektura warstwowa, komponenty, moduły.

Chcesz wiedzieć co oferujemy?
Przeczytaj o niektórych z dodatkowych korzyści z pracy w NCDC

Komfortowe miejsce pracy

Komfortowe miejsce pracy

Otwarta ale przyjazna przestrzeń, wygodne krzesła, poziomowane biurka i wyjątkowa aranżacja sprawiają, że Twoje miejsce pracy sprzyja twórczej pracy.

Narzędzia do pracy

Narzędzia do pracy

W pełni wyposażamy Cię w niezbędne narzędzia do pracy abyś spokojnie mógł zająć się rozwijaniem swoich kompetencji i realizować się zawodowo.

Karnet Sportowy

Karnet Sportowy

Dbając o właściwy rozwój nie zapominamy również o propagowaniu aktywności fizycznej.

Zdrowe obiady

Zdrowe obiady

Jedzenie zaspokaja podstawowe potrzeby każdego z nas. Dlatego dbamy aby nasze obiady były urozmaicone i zdrowe.

Aby zaaplikować na to ogłoszenie prześlij CV z tytułem REKRUTACJA -wsparcie projektu

Do aplikacji prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez firmę NCDC S.A.(Nordic Consulting & Development Company S.A. ul. Bartosza Głowackiego 4, 70-238 Szczecin) dla celów obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.Oświadczam, iż zostałem poinformowany, ze administratorem moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.(tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z pózn. zm.) jest firma Nordic Consulting & Development Company S.A., która przetwarza dane osobowe zawarte w mojej aplikacji w celach rekrutacyjnych.Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.

Prześlij CV