Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

House of Talents #3

sierpień-wrzesień 2018

Trzecia edycja House of Talents była dla nas miłym zaskoczeniem. Wszystkie projekty zostały zrealizowane w wyznaczonym terminie, a dodatkowo przygotowano świetne prezentacje ukończonych produktów.

Zespoły wykazały się niezwykła dbałością o szczegóły i optymalizacją czasu pracy.

Program ukończyło 25 prawdziwych pasjonatów programowania, a ponad połowa z nich dostała pozytywną rekomendację i zaproszenie do zasilenia szeregów NCDC.

25 praktykantów

5 projektów

50% rekomendacji