Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Aplikacja do rezerwacji sal konferencyjnych

Idealne rozwiązanie , które ułatwia szybką rezerwację sal konferenycjnych i przeglądanie dostępności sal konferencyjnych ?

Nasi tegoroczni praktykanci wykonali internetową aplikację zintegrowaną z kalendarzem Google, którego używamy na co dzień. Dodatkowo z poziomu aplikacji widzimy kilka przydatnych informacji tj.  dostępność multimediów, pojemność sali, zaplanowane wydarzenia w danym dniu, ciekawostki dotyczacę pochodzenia nazwy sal.

W samej aplikacji można skorzystać z funkcji szybkiej rezerwacji sali na tzw. piętnastominutówki.

 

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

 

  • Integracja z kalendarzem Google
  • Widoczny status sal ( kolory, progress bar)
  • Możliwość szybkiej rezerwacji
  • Zwolnienie rezerwacji
  • Konfiguracja systemu

 

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

      ANGULAR

      JENKINS

     GIT

     GOOGLE CALENDAR

 

 

prezentacja końcowa projektu