Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

rakietrack

Wtyczka do aplikacji

 

RAKIETRACK służy do lokalizowania użytkownika w firmie na podstawie jego urządzenia. Z poziomu Panelu
Administratora możemy dodawać pomieszczenia, które przypisywane są do konkretnych switch’y w
budynku – właśnie na podstawie switch’a, do którego połączony jest w danym momencie urządzenie
wyszukiwanego użytkownika możemy określić jego lokalizację. Backend komunikuje się z siecią NCDC,
obsługuje bazę danych i odpowiada za bezpieczeństwo. Aplikacja została zintegrowana z komunikatorem RocketChat, co pozwala na wywołanie
komendy „whereis” z poziomu firmowego czatu, dodatkowo istnieje również możliwość wysłania
takiego zapytania przez email, oraz otrzymania informacji o spotkaniach dzięki integracji z Google Calendar.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

 

  • lokalizacja komputera pracownika wewnątrz budynku firmy
  • lokalizacja telefonu lub jakiegokolwiek innego orywatnego urządzenia w sieci wifi (tylko jeśli pracownik wyrazi zgodę i sam poda mac adres)
  • możliwość sprawdzenia czy dana osoba jest obecnie na spotkaniu, a jeśli tak to gdzie
  • możliwość sprawdzenia czy ktoś pracuje z biura czy zdalnie
  • informowanie o wolnych salach konferencyjnych

 

 

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE:

 

 JAVA

 ANGULAR

 SPRING BOOT

 HIBERNATE

 GRADLE

 GOOGLE CALENDAR API