Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

AUGMENTED REALITY SANDBOX

interaktywna piaskownica

Kinect zawieszony nad piaskownicą skanuje powierzchnię kamerą podczerwieni, dane te przesyłane
są do backendu, który obsługuje przetwarzanie obrazu, kalibrację i sterowanie gestami, oraz łączy się
z bazą danych.
Przetworzony obraz trafia na frontend, który składa się z aplikacji webowej, pozwalającej na zmianę ustawień,
oraz podglądu, który z pomocą projektora wyświetlany jest na piaskownicy.
Jednym z głównych wyzwań, przed którym staneli nasi praktykanci, było dopasowanie pola widzenia Kinecta
i obrazu wyświetlanego przez projektor – osiągneli to tworząc systemu kalibracji zarówno na backendzie jak i frontendzie.
Obsługiwane gestami menu pozwala na zmianę kolorów, ustawienie poziomu wody, włączenie
i wyłączenie obrysu oraz rozmycia poziomów, a także uruchomienie gry „Poszukiwacz Skarbu”.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

 

  • Dynamiczne kolorowanie terenu względem jego ukształtowania
  • Konfiguracja wyświetlanych kolorów
  • Możliwość włączenia obrysu izohips
  • Możliwość uzyskania efektu gradientu
  • Menu obsługiwane gestami
  • Interaktywna gra “Poszukiwacz skarbów”

 

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE

 JAVA

 ANGULAR

 SPRING BOOT

 OPEN CV

 HIBERNATE

 JAVA 4 KINECT

 MONGO DB