Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Gdzie mamy?

WI Class Planner

GDZIE MAMY? to aplikacja napisana dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie – pozwala wyświetlać plan zajęć dla danej sali na tablecie umieszczonym przy drzwiach. Projekt ma na celu ułatwienie życia zarówno studentom jak i wykładowcom, którzy bezpośrednio
ze swojego telefonu mają możliwość przełożenia zajęć do innej sali, dodawania notatek, informowania
o spóźnieniu lub całkowitym odwołaniu zajęć.

PODSTAWOWE FUNKCJONALNOŚCI

 

– umieszczanie i wyświetlanie aktualnego planu zajęć sali
– wyświetlanie komunikatów przesłanych przez wykładowcę
– ekrany eventowe,  zamiast planu wyświetlana jest grafika
– panel administratora, który pozwala na monitorowanie pracy tabletów oraz ustawianie sal/eventów

 

TECHNOLOGIE

 

 JAVA

 SPRING

 HIBERNATE

 ANGULAR

 POSTGRESQL,

 IONIC

 TYPESCRIPT

 HTML