Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

CONFERENCES ROOM RESERVATION SYSTEM

mobilny system rezerwacji sal konferencyjnych

Projekt powstał spontanicznie i wprowadził sporo zamieszania w dotychczasowych projektach. W wyniku obserwacji pracy zespołów zdecydowaliśmy się wyjąć z każdego zespołu część osób, które zostały oddelegowane do pracy nad nowym zleceniem. Grupa osób z obu zespołu została przeniesiona do innego projektu. Była to symulacja zdarzających się w prawdziwych projektach sytuacji kiedy niespodziewanie zespół jest pomniejszany.
Zadanie postawione nowo powstałemu zespołowi wymagało napisania aplikacji pozwalającej na obsługęsystemu rezerwacji 7 sal konferencyjnych, tak aby użytkownicy mogli bezkolizyjnie planować spotkania.