Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

House of Talents #2

SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2017

Realizując drugą edycję HOT postanowiliśmy zmaksymalizować to co się udało rok wcześniej.
Do programu zaprosiliśmy aż 24 osoby, w tym studentów Politechniki Koszalińskiej. Od początku postawiliśmy na realizację czterech projektów w mniejszych zespołach projektowych.
Wszystkie projekty udało si zrealizować, a 6 praktykantom zaproponowaliśmy pracę w NCDC.

24 praktykantów

4 projekty

6 zatrudnionych