Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Satysfaction survey

badanie opinii

Praktykanci zmierzyli się z konkretnym zapotrzebowaniem wynikającym z codziennego życia firmy.
Potrzebowaliśmy systemu do pomiaru zadowolenia z codziennego lunchu, tak aby przekazać mierzalną informację zwrotną do firmy cateringowej.
Aplikacja na urządzenia mobilne oprócz oceny samego posiłku miała być wyposażona w dodatkowe funkcje umożliwiające przeprowadzanie równolegle kliku badań opinii oraz graficzną prezentację zebranych wyników.
Praca zespołu przyniosła bardzo konkretne efekty – tablet z apką stanął w firmowej kantynie jeszcze przed zakończeniem praktyk, a finalna prezentacja odbyła się już w oparciu o rzeczywiste dane sondażowe. Brawo!

Technologie:

     JAVA

      SPRING

      ANGULAR

      IONIC