Jump to content

This site uses cookies, to make it work better.

Learn More

Smart home

Jeżeli otoczenie sprzyja wprowadzaniu nowych technologii to trzeba tę okazję wykorzystać. Nowy budynek NCDC zdecydowanie jest dobrym miejscem, aby wprowadzać technologiczne udogodnienia.
Idea projektu Smart Home polegała na konfiguracji czujników hałasu i temperatury w system pozwalający na monitorowanie tych wskaźników w budynku firmy oraz ich wizualną prezentację.
Założenia na praktyki udało się zrealizować, ale aplikacja wymaga dodatkowych prac aby ją wdrożyć produkcyjnie. Na pewno jednak z tym się zmierzymy.

Użyte technologie:

      JAVA

       SPRING

      ANGULAR